Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.
AEROTÈRMIA
Servei professional

Aerotèrmia Barcelona

L’Aerotèmia és l’aprofitament de l’energia de l’aire exterior mitjançant una bomba de calor d’alta eficiència. L’energia tèrmica està sempre present a l’aire que ens rodeja, inclús a baixes temperatures i ens permet produir aigua calenta sanitària (ACS), calor o fred de forma menys contaminant. És una energia gratuïta, renovable i neta que redueix el cost energètic notablement amb una bona relació inversió/amortització. Amb la instal·lació de bombes de calor aire-aigua s’assoleixen estalvis de més d’un 75% respecte a altres sistemes que tenen com a font d’energia l’electricitat.

Aerotermia en Barcelona

A Airnou podràs disposar de:

  • Personal propi especialitzat en venda, instal·lació, servei d’assistència tècnica (SAT) i manteniment preventiu.
  • Servei per tot tipus d’espais.
  • Servei a tota Catalunya.


NECESSITA ASSESSORAMENT PROFESSIONAL SOBRE AEROTÈRMIA
?