Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.

Tipus impositiu sobre gasos fluor segons la nova llei aprovada 16/2013

Des d’Airnou volem informar-li que amb efectes des de l’1 de gener de 2014, es crea l’impost sobre gasos fluorats d’efecte hivernacle. Aquest nou tipus impositiu és un tribut de naturalesa indirecta que grava el consum d’aquests productes atenent al potencial de l’escalfament atmosfèric. Als efectes d’aquest impost tenen la consideració de “Gasos Fluorats d’efecte hivernacle” els hidrofluorocarburs /HFC), perfluorocarburs (PFC) i el hexafluorur de sofre (SF6).

La repercussió d’aquest impost s’efectuarà a la factura, separada de la resta de conceptes compresos en la mateixa i formarà part de la base imposable de l’IVA.

S’estableix un període transitori pels anys 2014 i 2015, quan el gas pagarà el 33% i el 66% respectivament de l’impost. Amb aquest criteri l’impost pels refrigerants actuals, si no hi ha modificacions finals, seria:

TIPO IMPOSITIVO SOBRE GASES FLUORADOS SEGÚN LA NUEVA LEY APROBADA 16/2013

AIRNOU, tal com arriba realitzant fins a dia d’avui, seguirà contribuint a mantenir el bon estat dels equips que contenen aquests “gasos fluorats” amb la finalitat d’evitar possibles fuites als seus circuits frigorífics, mitjançant l’execució de les operacions de manteniment preventiu que marca el reglament d’instal·lacions tèrmiques (RITE) i el Reglament de Seguretat sobre les instal·lacions frigorífiques (RSIF).

Preferencias de privacidad
Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.