Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.
Projecte
Sistema de refrigeració per a màquines d’impremta

Objectiu:

Es pretén eliminar la dependència dels equips de producció respecte la seva màquina de refrigeració. Es fixa com a objectiu també aconseguir un important estalvi energètic i poder disposar d’una xarxa hidràulica que cobreixi tot el recinte per futures ampliacions.

Projecte:

Centralitzar els sistemes de refrigeració
Potencia de frigorífica instal·lada 432.5kw
Xarxa hidràulica fabricada amb canonada de ferro de 6”
Disseny i muntatge d’una sala de màquines amb col·lectors i bombes pels circuits primaris i secundaris
Disseny i muntatge d’un anell hidràulic per a la distribució d’aigua de refrigeració a qualsevol punt de producció
Muntatge dels intercanviadors, bombes i controls dels circuits terciaris

Resultat:

S’han eliminat les parades de producció per avaries en els equips de fred.
S’ha aconseguit un important estalvi energètic.


¿Interessat en un projecte similar?