Sistema de climatització per a un hotel

Sistema de climatització per a un hotel

Objectiu:

Climatització i renovació d’aire d’un hotel. Es tracta d’una mansió modernista protegida funcionant a ple rendiment, i en la qual no es pot instal·lar cap element visible en cap de les quatre façanes.

Projecte:

Climatització mitjançant equips de volum de refrigerant variable amb unitats terminals independents per a cada habitació.
Instal·lacions muntades pels soterranis i zones de servei de l’hotel.

Resultat:

Climatització independent per a cada habitació amb control parcial per part dels clients (encendre i apagar) i control centralitzat governat per la propietat.

 

Tornar a veure els projectes realitzats!