Sistema de climatització del centre mèdic del circuit de Catalunya

Sistema de climatització del centre mèdic del circuit de Catalunya

Descripció:

Sistema de climatització mitjançant bomba de calor amb tecnologia inverter, que adapta la velocitat del compressor a les necessitats de cada moment, permetent consumir únicament l’energia necessària. D’aquesta manera es redueixen dràsticament les oscil·lacions de temperatura, gaudint de major estabilitat ambiental i confort.

climatizacion-centro-medico-circuito-cataluna

Tornar a veure els projectes realitzats!