Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.
Sistema de climatització
l’edifici de socis del circuit de Catalunya

Sistema de climatización Circuito de Cataluña

 

Descripció:

Sistema de climatització mitjançant bomba de calor i renovació d’aire amb sistema de recuperació de calor.

Mitjançant la utilització de recuperadors de calor en el sistema de ventilació, s’aconsegueix recuperar un percentatge molt elevat de l’energia usada per a la climatització de l’aire del local que en cas contrari es malbarataria.

La difusió es va dur a terme amb una xarxa de conductes de xapa galvanitzada amb tuberes i difusors circulars.

edificio-socios-circuito-cataluna

Al ser un edifici amb una part vidriada molt important el sistema de climatització és un element clau per confort tèrmic de les persones ja que la transmitància del vidre és molt elevada.

Tornar a veure els projectes realitzats!


¿Interessat en un projecte similar?