Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.
Descobreixi
ALGUNS DELS NOSTRES PROJECTES
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ CLÍNICA I QUIRÒFAN
CLIMATITZACIÓ FÀBRICA MITJANÇANT ROOF TOPS
CLIMATITZACIÓ NAU INDUSTRIAL MITJANÇANT ROOF TOPS
CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, AIGUA CALENTA SANITÀRIA I DESHUMIDIFICACIÓ EN UNA CASA D’ALT STANDING
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L’EDIFICI DE SOCIS DEL CIRCUIT DE CATALUNYA
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE MÈDIC DEL CIRCUIT DE CATALUNYA
CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I DESHUMECTACIÓ D’UNA CASA DE LUXE
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA A UN PÀDEL INDOOR
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ A UN EDIFICI DE REFERÈNCIA A BARCELONA
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ A.C.S. AMB GEOTÈRMIA