Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.

La refrigeració evaporativa, aplicacions sostenibles

Refrigeración evaporativa: ahorro energético y económico

El sector de la construcció i de la rehabilitació requereix solucions eficients des del punt de vista energètic. La refrigeració evaporativa garanteix l’estalvi energètic en els sistemes de refrigeració i climatització en edificis, mantenint el respecte mediambiental i contribuint al compliment dels objectius d’estalvi prioritaris en qualsevol edificació.

El sistema de condicionament utilitzat en el disseny i funcionament de qualsevol edifici representa una prioritat en el moment d’efectuar una urbanització respectuosa amb l’entorn, eficient energèticament i segons els principis bioclimàtics. Concretament, l’ús generalitzat de l’aire condicionat és un dels grans responsables de l’elevada demanda d’energia existent a l’actualitat.

En aquest sentit, l’estalvi d’energia i la cerca de fórmules alternatives que ajudin a disminuir el consum d’energia s’han convertit en una constant en els últims anys, per lo que l’adopció de mitjans que assegurin l’estalvi energètic tant de les noves construccions com en les rehabilitacions ha proliferat.

Refrigeració evaporativa: estalvi energètic i econòmic

El refredament evaporatiu, tecnologia utilitzada en les instal·lacions frigorífiques i d’aire condicionat amb condensació per aigua, és un procés natural que utilitza l’aigua com a refrigerant i que s’aplica per a la transmissió a la atmosfera de la calor excedent de diferents processos i màquines tèrmiques.

Els equips evaporatius ofereixen una combinació idònia d’us d’energia i cost d’instal·lació, que deriva en una òptima relació inversió/rendiment davant de solucions similars. En les instal·lacions de climatització i refrigeració, la eficiència energètica i el consum d’energia elèctrica estan directament relacionats amb la temperatura de condensació del refrigerant utilitzat, menor en la condensació evaporativa que a la condensació per aire.

El consumo d’energia elèctrica d’aquests equips és, en conseqüència, inferior. En els sistemes de refrigeració per aire, al incrementar-se la temperatura de condensació disminueix la producció frigorífica de la instal·lació, es a dir, per a produir el mateix efecte frigorífic es necessita un compressor, un motor d’accionament elèctrica i un condensador de mides i costos superiors.

El seus beneficis són múltiples:

  • La instal·lació és senzilla i ràpida, ja que no es requereixen grans obres.
  • Aquests equips són fins a cinc vegades menys pesats i voluminosos que els de condensació per aire.
  • Contribueix a la reducció de l’efecte hivernacle al limitar les emissions de CO2 indirectes gracies a l’estalvi d’energia elèctrica consumida, i directes, donat el menor risc de fugues de gasos al treballar amb pressions més reduïdes.
  • La utilització en consum d’aigua és reduïda.
  • L’impacte acústic és menor que les solucions similars, fet que també disminueix els costos d’insonorització.
  • La seva eficiència s’ha incrementat gracies a la utilització de materials resistents a la corrosió i als tractaments de manteniment que, a demés de garantir la protecció envers a la Legionel·la, optimitzen el funcionament de l’equip.
  • La evolució dels equips de refrigeració evaporativa en els últims anys ha estat constant. Entre ells destaquen, precisament, els que optimitzen el rendiment energètica amb motors d’alta eficàcia que donen un rendiment molt elevat. A això ajuden molt els convertidors de freqüència que permeten la regulació i el control del funcionament de l’equip de manera que la necessitat d’energia s’ajusta exactament a les necessitats de consum i manteniment.
Preferencias de privacidad
Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.