Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.
Projecte
CLIMATITZACIÓ NAU INDUSTRIAL MITJANÇANT ROOF TOPS

Descripció:

La climatització d’aquesta casa suposava un gran repte, ja que pràcticament tota la pell era de vidre, un material d’alta transmitància que penalitza molt el confort interior.

Projecte:

Càlcul, disseny i dimensionat de la instal·lació de climatització d’una casa de luxe, aconseguint una alta eficiència energètica amb un alt rendiment dels seus equips.

A banda de la climatització també es va instal·lar un sistema de ventilació i deshumectació, concretament a la zona d’aigües, gimnàs, lavabos i pàrquing.

Instal·lació:

Climatització

Equip de climatització tipus VRV bomba de calor condensat per aire amb tecnologia Inverter, aconseguint un major confort i estalvi energètic.

Unitats terminals tipus conducte amb impulsos, mitjançant difusors i tanques lineals. La impulsió es va fer pensant en tot moment per no alterar l’harmonia de l’arquitectura de la casa.

Tot gestionat mitjançant un control centralitzat amb pantalla tàctil. La implantació d’aquest sistema ens permet controlar les variables del habitatge, optimitzant el consum energètic i mantingut de la demanda de confort.

Ventilació

Sistemes de renovació d’aire amb recuperació de calor garantint una òptima qualitat de l’aire amb un important estalvi energètic.

Deshumectació

Control del grau d’humitat a la zona d’aigües d’interior.


¿Interessat en un projecte similar?