Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.
Projecte
Sistema de climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària a un pàdel indoor

Padel

Objectiu:

Càlcul, disseny i dimensionat de les instal·lacions tèrmiques del centre esportiu aconseguint una alta eficiència energètica amb uns alts rendiments dels equips.

Projecte:

Consisteix en instal·lar els equips necessaris per garantir unes òptimes condicions de climatització, ventilació i ACS en un pàdel indoor amb la complexitat que suposa degut a l’activitat que s’hi desenvolupa.

Equips instal·lats:

Climatització: Equip de climatització tipus VRV bomba de calor condensat per aire. Unitats terminals tipus conductes, cassette i consoles de paret i sostre. Tot gestionat mitjançant un control centralitzat amb pantalla tàctil.

Ventilació: Sistema de renovació d’aire amb recuperació de calor.

Producció d’ACS: Equips solars termodinàmics amb sistemes d’acumulació d’aigua calenta i caldera de suport.

Tractament de l’aigua: Tractament de l’aigua.


¿Interessat en un projecte similar?