Projectes realitzats

Climatització nau industrial mitjançant Roof Tops

Climatització nau industrial mitjançant Roof Tops

Descripció: Per al disseny de la instal·lació s’han seguit criteris d’eficiència energètica, facilitat i economia d’instal·lació, flexibilitat en cas d’averia, facilitat de manteniment i durabilitat de la instal·lació. Per tots aquests motius…

Climatització, ventilació, aigua calenta sanitària i deshumidificació en una casa d’alt standing

Climatització, ventilació, aigua calenta sanitària i deshumidificació en una casa d’alt standing

S’ha realitzat la instal·lació completa de les instal·lacions tèrmiques i ACS, buscant sempre el màxim rendiment i eficiència energètica mitjançant la conjunció de varis sistemes. Climatització Sistema tipus VRV, condensat per aire…

Sistema de climatització de l’edifici de socis del circuit de Catalunya

Sistema de climatització de l’edifici de socis del circuit de Catalunya

Descripció: Sistema de climatització mitjançant bomba de calor i renovació d’aire amb sistema de recuperació de calor. Mitjançant la utilització de recuperadors de calor en el sistema de ventilació, s’aconsegueix recuperar un…

Sistema de climatització del centre mèdic del circuit de Catalunya

Sistema de climatització del centre mèdic del circuit de Catalunya

Descripció: Sistema de climatització mitjançant bomba de calor amb tecnologia inverter, que adapta la velocitat del compressor a les necessitats de cada moment, permetent consumir únicament l’energia necessària. D’aquesta manera es…

Climatització, ventilació i deshumectació d’una casa de luxe

Climatització, ventilació i deshumectació d’una casa de luxe

Descripció: La climatització d’aquesta casa suposava un gran repte, ja que pràcticament tota la pell era de vidre, un material d’alta transmitància que penalitza molt el confort interior. Projecte: Càlcul, disseny i dimensionat…

Sistema de climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària a un pàdel indoor

Sistema de climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària a un pàdel indoor

Objectiu: Càlcul, disseny i dimensionat de les instal·lacions tèrmiques del centre esportiu aconseguint una alta eficiència energètica amb uns alts rendiments dels equips. Projecte: Consisteix en instal·lar els equips necessaris per garantir unes…

Sistema de climatització a un edifici de referència a Barcelona

Sistema de climatització a un edifici de referència a Barcelona

Refrigeració i control d’humitat. Sales de comunicació. Projecte: Se substitueixen les antigues refrigeradores d’aigua i les canonades de tot l’edifici. S’instal·la un sistema de 4 tubs amb recuperació de calor. La renovació d’aire…

Sistema de climatització A.C.S. amb Geotèrmia

Sistema de climatització A.C.S. amb Geotèrmia

Objectiu: Amb energies renovables es pretén aconseguir la climatització i l’aigua calenta sanitària del gimnàs, sales de tractament i SPA, de la Casa Club del PGA Golf de Caldes de Malavella. Projecte: Projecte…

Sistema de refrigeració per a màquines d’impremta

Sistema de refrigeració per a màquines d’impremta

Objectiu: Es pretén eliminar la dependència dels equips de producció respecte la seva màquina de refrigeració. Es fixa com a objectiu també aconseguir un important estalvi energètic i poder disposar d’una…

Sistema de climatització per a un hotel

Sistema de climatització per a un hotel

Objectiu: Climatització i renovació d’aire d’un hotel. Es tracta d’una mansió modernista protegida funcionant a ple rendiment, i en la qual no es pot instal·lar cap element visible en cap de…