Notícies

Aconseguir la màxima eficiència energètica

Noves normatives han irromput en el sector de la climatització donant lloc a un nou escenari en el que l’eficiència energètica i el ecodisseny estan adquirint noves posicions. Parlem del reglament…

Daikin estima que la bomba de calor permet estalviar més de 1.000 euros anuals en calefacció

Segons un recent estudi de l’IDAE, la calefacció és responsable del 47% del consum energètic de les llars espanyoles, seguit dels electrodomèstics i l’aigua calenta. En aquest escenari, la bomba…

AIRNOU INFORMA

Reglament (CE) 1005/2009 del Parlament Europeu i del consell del de 16 de setembre de 2009 sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. Article 5 Queden prohibits l’ús i la introducció…

  • Pàgina 3 de 3
  • 1
  • 2
  • 3