Airnou, expertos en sistemas de climatización desde 1992.

Aconseguir la màxima eficiència energètica

THEGEM HANDYMAN / CRAFTSMAN

Noves normatives han irromput en el sector de la climatització donant lloc a un nou escenari en el que l’eficiència energètica i el ecodisseny estan adquirint noves posicions.

Parlem del reglament 206/2012 que desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, referent als nous requisits de disseny ecològic, que està vigent des del dia 1 de gener del 2013. Aquesta nova directiva estableix nous requisits als equips d’aire condicionat, entre altres aparells elèctrics, per reduir el seu impacta mediambiental i contribuir a un major estalvi energètic.

També recentment ha entrat en vigor el Reglament 626/2011, que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell. Aquesta normativa estableix un nou etiquetat energètic als equips de climatització, amb potència igual o inferior a 12km. El nou reglament permetrà als consumidors, comparar i prendre decisions de compra en base a uns criteris d’etiquetatge homogenis i més reals que els actuals. Això és possible ja que exigeix als fabricants que proporcionin informació detallada sobre el rendiment estacional (SEER) dels equips que es posen a la venda a principis d’aquest any.

Aquest nou sistema de medició del rendiment, la Relació d’Eficiència Energètica Estacional (SEER), ofereix una major precisió a l’hora de mesurar la classificació d’eficiència energètica real d’un sistema de climatització en contraposició a la metodologia que s’utilitzava fins ara, “Eficiència Nominal” (EER). La diferència es troba en que el SEER pren com a referència diferents temperatures a diverses cargues parcials ponderades segons el nombre d’hores d’us per refrigeració i calefacció, reflectint el rendiment real durant tota una estació. En canvi, en el cas EER/COP, nomes es prenia una condició estàndard, de temperatura (35ºper refrigeració i 7º per calefacció).

En conseqüència, tots aquests canvis i noves normatives estan motivant a tots els proveïdors del sector de la climatització a iniciar una carrera per avançar-se a aquestes noves regulacions i oferir la més alta eficiència energètica als seus equips. Tot això, suposarà una empenta extraordinària a la innovació en el desenvolupament de noves Bombes de calor i equips eficients, sense oblidar el benefici pel medi ambient, donat que les emissions de CO2 es veuran reduïdes.

Preferencias de privacidad
Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.